Meie teenused

Vundamendi ehitus

Vundamendi ehitus on maja ehituse juures kõige olulisem kandekonstruktsioon, kuna kannab kogu ehitist.

Põhimõtteliselt on olemas kahte tüüpi vundamente – plaatvundament ja lintvundament. Lintvundament rajatakse hoonele siis, kui looduslikult kandev pinnas on sügaval. Sellisel juhul valatakse reeglina allapoole külmumispiiri lintvundamenti kandev taldmik ja seejärel laotakse plokkidest kandev seina osa, millele hakkavad toetuma kandvad välis- ja vaheseinad. Põrand valatakse eraldiseisvana.

Plaatvundament on mõistlik teha siis, kui hoonet kandev looduslik pinnas, näiteks paas, kruus, liiv vms materjal, on kohe peale orgaanilist kihti kuni poole meetri sügavusel. Esmalt täidetakse vundamendi alla jääv osa liivaga, seejärel juba soojustusmaterjal, armeering ning betoonivalu. Selline vundament on monoliitne ja välistab hilisemad vajumised põranda ja välisseina suhtes.

Vundamendi ehitus võib alata siis, kui on olemas ehitusluba. Esmalt märgitakse geodeedi poolt maha maja asukoht, seejärel rajatakse kõik vajalikud kommunikatsioonid ja seejärel saab algust teha tagasitäitega ja edasiste kihtide paigaldusega. Coralroof meeskonnal on kõik need oskused olemas ning saame teid sellega aidata!

Olenevalt ehitise asukohast on oluline, millist materjali kasutada niiskuse tõkestamiseks soojustuskihti ja betooni, piirkondades kus on hoonesse radooni sattumise oht, tuleb paigaldada radooni kaitsekile, mujal piisab optimaalse paksusega ehituskilest. Kõik läbiviigud ja üleminekud tihendatakse bituumen- või muu sobiva teibiga.

Tänapäevastele nõuetele vastav plaatvundament tuleks rajada kahes eraldi kihis. Kandev plaat ühes etapis ning seejärel betoonpõrand, millesse on paigaldatud põrandaküte. Kandva plaadi alla saab paigaldada niiskust taluva soojustuse, kuid kütteplaadi alla juba niiskustõkke ja soodsama vahtpolüstüreen materjali. Sellise variandi puhul on soojuskaod minimaliseeritud. Lintvundamendi puhul on põrandaplaat eraldiseisev ja tagasitäidetud liivale saab paigaldada juba niiskustõkke ja ettenähtud paksusega soojustusmaterjali.

Mõlema vundamendi tüübi puhul on oluline roll täitepinnase tihendamisel. Enne edasiste tööde alustamist tuleb pinnase tihedus kindlasti üle mõõta, veendumaks, et vajalik tihedus on saavutatud. Mõõtmise saab tellida ettevõttelt, kellel on olemas vastav sertifitseeritud seade ning mõõtmisprotokolli väljastamise pädevus. Vastavalt maja asukohale aitame teil valida õige vundamendi tüübi ja leiame vajalikud lahendused.

Tehtud tööd

Tehtud tööd