Meie teenused

Maja renoveerimine

Kas ette võtta maja renoveerimine või hoopis see lammutada ja ehitada asemele uus, oleneb suuresti sellest, milline on kummagi variandi ehituslik maksumus. Maja renoveerimine on vajalik ehitise kaasajastamiseks, et selles oleks mugavam elada, haldus- ja hoolduskulud väheneksid, oleks parem sisekliima ja loomulikult visuaalselt kenad lahendused nii majas väljas, kui sees. Kui olete maja planeeringu ja arhitektuurse lahendusega rahul ning ehitis ei ole täielikult amortiseerunud ja tööde maksumus on uue maja ehitusest oluliselt odavam, siis on kindlasti otstarbekam renoveerimise kasuks otsustada.

Sageli võib otsuse tegemine olla keeruline, sest esialgse hinnangu ja eelarve kohaselt võib näida, et renoveerimine on mõistlikum. Kahjuks ei hinnata vana hoone puhul kõiki vajalikke töid õigesti ning töö käigus ilmnevad uued asjaolud, mis oluliselt lisaraha vajavad. Vajalike tööde ja maksumuse õige hindamine on samas ka keeruline, kuna lammutustööde käigus võivad selguda uued asjaolud, mida esialgu oli võimatu ette näha, kuid mis hiljem avastades nõuavad lisaaega ja vahendeid. Arvestama peab ka sellega, et tihti on maja renoveerimine ajaliselt pikem protsess, kui uue võtmed kätte maja ehitus. Vajalikud lammutus- ja lisatööd võivad võtta renoveerimise puhul palju aega. Kui maja renoveerimistöid planeerides ja analüüsides selgub, et renoveerimine läheks sama palju maksma, kui uue maja ehitamine, oleks mõistlik juba varakult otsustada uue ehitise kasuks.

Kui otsustate siiski maja renoveerida, tuleb leida lahendused ja materjalid, mis sobivad olemasolevate konstruktsioonidega. See tagab õhu niiskuse õige liikumise ning välistab konstruktsioonide hilisema kahjustamise ohu. Arvestama peab ka sellega, et vajalik on rajada uus kütte-, elektri- ja ventilatsioonisüsteem ning et nende jaoks oleks olemas vajalikud tingimused. On palju näiteid, kus maja renoveerimine on uut ja vana ühildades toonud väga häid tulemusi. Eriti, kui vana hoone on arhitektuurselt hästi õnnestunud ja tehniliselt hästi ehitatud ning kõik kandvad osad korralikult säilinud.

Kindlasti vajab lõpliku otsuse tegemine ehitusalal kogenud tegijate kaasabi. Meie saame teile selles osas kindlasti abiks olla!

Näita rohkem

Tehtud tööd

Tehtud tööd